ANTGİAD “EXPO İNİSİYATİFİ” ÇALIŞTAYI

Antalya Bilim Üniv. TTO Koordinatörü Dr. Ali Cem Başarır'ın moderatörlüğünde, Antalya Büyükşehir Belediye Başkan Danışmanı İbrahim Evrim ve üyelerimizin katılımı ile “Expo İnisiyatifi” çalışmamız Hotel Su'da gerçekleşti.