Online “İş’te Üye” Toplantısı

"İş'te Üye" online toplantımızda
üyelerimizden Yeşim Melda DURUKAN (Fizyolara Sağlıklı Yaşam Merkezi) ve
Mert ERKILAVUZ (Alpek Mimarlık Sanat) işleri hakkında bilgiler verdiler. Kendilerine teşekkür eder, işlerinde başarılar dileriz.