Pandeminin etkisiyle oluşan ekonomik durgunluğu canlandırmak, iş dünyası ile iletişimleri güçlendirmek, marka bilinirliklerimizi artırmak amacıyla BNI- ANTGİAD paydaşlığı ile online networking etkinliğimizi gerçekleştirdik.