Projeler

Hobi Grupları Projesi

> Dernek üyerlerimizin sosyal, kültürel ve sanatsal gelişimi için kurulacak hobi gruplarının desteklenmesi projesidir.

> Bu kulüpler sayesinde üyeler arası iletişim ve buna bağlı olarak ticaretin arttırılması hedeflenmektedir.

Gölge Yönetici Projesi

>Tüm dünyada insan kaynakları alanında inovatif bir gelişme olan gölge yönetici projesi, şeirde kurulu üniversiteler ile birlikte hayata geçirilecektir.

> Gelişme ve yeniliklere açık ticari kapasitesi yüksek öğrenciler takip edilerek üye şirketlerimizde yönetici/ iş yeri sahibi yanında belirli süreler ve şartlar ile istihdam edilecek, böylece dernek üyesi şirketlerimize kalifiye personel ihtiyacı için gerekli altyapı sağlanacaktır.

> Ayrıca, bu projeile özellikle aile şirketlerinin kurumsallaşmasında ivme yaratacak yeni yöneticiler üye şirketlere kazandırılacaktır.

Ortak Girişim Projesi

> Melek yatırımcılık ağları ile ortak çalışmalar yaparak,

> Gelecek vadeden, büyük sermayeli bilişim,enerji, tarım vb. projelerin ortak bir havuzda toplanması, üyelerin tercihlerine göre ortaklıklar kurmasını ve yatırım yapabilmesinin sağlanması ve,

> Yatırımların büyümesi ile birlikte üyelerimize kazanç sağlayacak altyapının hazırlanması projesidir.

Dış Ticaret Projesi

> Kurul;

> Dernek üyelerinin uluslararası ticaret hacminin geliştirmesi amacı ile,

> Dış ticaret seminerlerinin ve eğitimlerinin verilmesi,

> Üyenin ticaret potansiyeli doğrultusunda, Uzakdoğu ve Avrupa ülkelerine başta olmak üzere ticaret ağlarının kurulmasına yardımcı olmak,

> İhracat ve ithalat sülgülasyonları hakkında danışmalık hizmeti ve ticari mallarının ihracat ve ithalatrının yapılmasında müşavirlik hizmetlerinin sağlanmasına yardımcı olacaktır.

CRM Projesi

> Tüm üyelerimizin interaktif bir şekilde derneğe yarar sağlayacak projelerini paylaşabilecekleri, dernek ile ilgili soru ve cevaplarının şeffaflıkla izlenebildiği ve katılımlarının takip edildiği bir yazılım projesidir.

Şubeleşme Projesi

> Kurulacak komisyon ile;

> Büyükşehir sınırları içerisinde ticari lobi faliyetlerinin geliştirmesi ve etkin bir ticaret ağının oluşturulması amacıyla doğu ve batı ilçelerinde şubeler kurulacaktır.

> Şubeleşme derneğimize yeni üyelerle birlikte büyük bir güç kazandırırken diğer taraftan üyelerimiz için yeni ticari alanlar ve iş ilişkileri kurulmasını sağlanacaktır.

Kadın İstihdamı Projesi

> Kurulacak komisyon ile;

> Şehirde başarılı iş kadınlarının derneğimize kazandırılması, şehrimizde iş kadının sorunlarının izlendiği ve çözüm önerilerinin hazırlanacağı ve bunlara olarak şehirde kadın girişimciliğin arttırılması için diğer kuruluşlar ile işbirliklerinin yapılacağı sosyal projedir.

İhale Takip Projesi

> Kamu ve diğer iktisadi kuruluşlar tarafından yayınlanan ihale bilgileri kurulacak komisyon tarafından takip edilerek, ilgili sektörlerde çalışma yapan üyelerimize düzenli olarak bilgilendirme sunulacaktır.

Büyük Antgiad Projesi

> 5 yıl içerisindeki; HEDEF 1000 ÜYE

> 1000 ÜYE

> 100 milyon TL iç ticaret hacmi

Dernek Anayasası

> Kurulacak komisyon ile;

> Dernek tüzüğü ile kısıtlı kalmadan, tüm üyelerin derneğin karar alma süreçlerinde demokratik bir şekilde aktif rol almalarını sağlayacak dernek ana yasası kurulun onayına sunulacak ve yazılacaktır.

> Bu komisyonun bir diğer görevi, derneğin resmi VİZYON&MİSYONU'nun oluşturmasıdır.