Online Üye Toplantısı

Online Üye Toplantısı

Antalya Genç İş İnsanları Derneği (ANTGİAD)’nin düzenlediği Antgiad Akademi Programı kapsamında TÜBİTAK Stratejik Teknoloji ve Ürün Yönetimi KOBİ Mentörü Engin ERYILMAZ “Kamu Üniversite Sanayi İşbirliği (KÜSİ) ve Teşvikler Üzerine Soru ve Cevaplar” konulu sunum gerçekleştirdi.

ÇAĞIN GEREKLİLİKLERİNE KOLAY ADAPTE OLAMIYORUZ

Dernek üyesi iş insanlarının katıldığı online toplantının açılış konuşmasını yapan ANTGİAD Yönetim Kurulu Başkanı Osman Sert; “Cumhuriyetin ilk yıllarında sanayiye entegre olamamış sanayisi gelişmemiş yeni bir ülke kuruldu fakat sonrasında kısıtlı bütçelerle ciddi çalışmalar yapıldı. Bugün ülke olarak imkanlarımız daha fazla ama bu sefer bilgi eksikliğiyle, dijital dönüşümü, yapay zekayı sanayiye entegre etme konusunda şimdide zorluklar yaşıyoruz. Çağımızın gerekliliklerine maalesef kolay adapte olamıyoruz. Bundan dolayı ilerlememiz ve ülke olarak kalkınmamız da cari açıklarımızda birazda bundan dolayı ortaya çıkıyor. En büyük sebeplerden bir tanesi bilgiyi işletme problemiyle ilgili sıkıntı görüyoruz. Bizler genç iş insanları olarak en azından kendi işletmelerimizden başlayarak topluma yön veren konularda elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz. Gençlerin beklentileri konusunda hassasiyet gösteriyoruz. Bizler gibi sivil toplum kuruluşları umut ediyorum bu entegrasyonun en kısa zamanda uyumuyla ilgili gerekli adımları atacaktır ve çözümleri üretecektir” dedi.

TÜRK SANAYİSİNİN GELİŞMESİ İÇİN EN ÖNEMLİ ADIM YERLİ ÜRETİMİN OLUŞMASI,

2010 yılında üniversite sanayi işbirliği konularında çalışmaya başladığını belirten Sayın Eryılmaz, Türk sanayisinin gelişmesi için en önemli adım yerli üretimin oluşması, bunun için sadece yerli üretim yetmiyor uluslararası standartlarda üretmek gerekiyor ve bu bağlamda süreç başlamış oluyor. Katma değerli üretimin ne olduğunu bilmemiz gerekiyor. Katma değerli üretim gelişmiş veya gelişmekte olan ülke kategorisindeki tüm ülkelerin sanayileşmedeki en büyük hedefi, Tüm devletler işte tam bu noktada devreye giriyor. Bilim sanayi ve teknoloji kurumu ülkenin refah seviyesini doğrudan etkileyen gelişmekte olan ülkelerin sanayileşmelerinde büyüme hızını ve uluslararası rekabet gücünü artırmada en önemli rol BST politikaları sayesinde oluyor. Teknolojik yetenek birimi ve öğrenme olgusu da çok önemli.

GELİŞMİŞ ÜLKELERİN EN BÜYÜK SİLAHI İNOVASYON

Ülkelerin bilim sanayi teknoloji politikalarını oluştururken teknolojik yeteneklerini sürekli geliştirmek üzere planlama yaparlar. Gelişmekte olan ülkelerin teknolojik yeteneği kazanma süreci teknolojik öğrenme olarak da adlandırılır. Teknolojik öğrenmenin evreleri; olduğu gibi taklit, yaratıcı taklit ve inovasyondur.

İnovasyon ve Ar-Ge için uluslararası ortak dil OECD’dir. Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği Örgütü. İktisadi İşbirliği ve Gelişme Teşkilatı uluslararası bir ekonomi örgütüdür. Ar-Ge, inovasyon süreçlerini uyguladığınızda ve uluslararası standartları uyguladığınızda dünya üzerinde satılabilir bir ürün yapabiliyorsunuz aslında katma değerli ürün yapabilmek için bu süreçleri firmalarınızda mutlaka uyguluyor olmanız gerekli.

Rekabet etmenin 3 yolu; ürün geliştirme, üretim süreci geliştirme ve iş modeli geliştirme.

Tüm bu bilgilerin ışığında devletler Ar-Ge yi desteklemek zorundadır. Tubitak Ar-Ge inovasyon süreçlerini destekleyen yapıya sahip. Teknoloji ve Yenilik Destek Programları Başkanlığı (TEYDEB), ülkemiz özel sektör kuruluşlarının araştırma-teknoloji geliştirme ve yenilik faaliyetlerini desteklemek ve bu yolla Türk sanayisinin araştırma-teknoloji geliştirme yeteneğinin, yenilikçilik kültürünün ve rekabet gücünün artırılmasına katkıda bulunmak amacıyla, proje esaslı Ar-Ge faaliyetlerini desteklemektedir. TEYBED Projelerini değerlendirmede önemli aşamalar; yenilik seviyesi, yenilikçi yönü, endüstriyel Ar-Ge içeriği, teknoloji düzeyi, proje planı, firma alt yapısı ve ticarileşme düzeyi olduğunu belirtti.

Yaklaşık 2 saat süren Online toplantı üyelerin sorularına cevap verilmesiyle son buldu.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir