Antalyalı Genç İş İnsanlarını, anayasanın ve kanunların uygun gördüğü ölçü ve sınırlar içerisinde, bir çatı altında toplayarak, tanışma ve kaynaşmalarını, mesleki ve ekonomik konularda bilgi alışverişinde bulunmalarını, ülkemiz menfaatine olacak her türlü ticari, siyasi ve mesleki platformlardaki faaliyetlerde aktif rol almalarını sağlamak amacıyla; 1990 yılında Antalya’da kurulmuş olup, iş hayatındaki insanları bir araya getiren bir sivil toplum kuruluşudur.

Gücünü üyelerinin gençliğinden ve birlikteliğinden alan ANTGİAD, bölgenin ülke ve dünya ekonomisiyle entegrasyonuna yönelik stratejik alt yapı yatırımlarına, endüstriyel ve teknolojik yatırımcılara öncülük eder. Ülkenin temel sorunlarına duyarlı bir kurum olarak kamuoyunu yönlendirici bir rol oynar. Demokratik ve laik hukuk devleti ilkelerine bağlıdır. Liberal, etkin devlet anlayışını ve piyasa ekonomisini benimser, Evrensel iş ahlakı ilkelerini benimser ve korur. Panel, seminer, workshoplar düzenleyerek dünyaya açılmak, teknolojisini, ihracatını geliştirmek ve yeni ticari ilişkiler kurmalarını sağlamak için üyelerini teşvik edici toplantılar düzenleyerek, çalışmalarını kamuoyunda duyurmaktadır. Dayanışma duygusu içinde, toplumun ihtiyaç duyduğu her alanda göreve koşan, katılımcı bir örgüt yapısını benimser.

Dünden Bugüne

ANTGİAD Tanıtım Filmi