Antalya Genç İş İnsanları Derneği olarak şehrimizde faaliyet gösteren genç iş insanlarıyla anayasamızın ve kanunlarımızın doğrultusunda, Atatürk İlkelerinin izinde ilerleyerek bir çatı altında toplanıp; bu dinamik ve üretken iş insanlarının tanışma ve kaynaşmalarına uygun bir zemin hazırlayarak işbirliğini geliştirmek ve bu sayede hem yerel hem ulusal anlamda sürdürülebilir kalkınmanın sağlanması adına hep birlikte mücadele etmeyi ilke edindik.

Aynı amaçla; Antalya’nın tüm yerel dinamikleri ile birlikte ortak çalışmalar yapıp güçlerimizi birleştirerek, çağın gerekliliklerinden geri kalmadan hep daha iyiyi hedefleyen bir sivil toplum kuruluşu olma yolunda ilerliyoruz.
Toplumun ihtiyaçlarını öngören, sorunlarına çözüm üreten ve dayanışma içerisinde bir kent yaratma amacını taşıyan anlayışımızla çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Kent kimliğini oluşturmak ve ortak akılla yönetilen bir kent olarak Antalya’mızı marka şehir haline getirmek de en önemli hedeflerimiz arasındadır.

Biliyoruz ki ortak akılla elde edilen bakış açısı, her türlü mücadelenin üstesinden gelebilir. Biz de bu bakış açısına sahip üyelerimizle, şehrimiz için en verimli şekilde çalışıyoruz.

ANTGİAD ailesinin kıymetli fertlerinin bilgi, birikim ve tecrübelerinden faydalanmanın yanı sıra onlara fayda sağlayan; bunun yanında mikro çalışma grupları ile makro başarı felsefesini hedefleyen ANTGİAD’ımızın etkinliğini arttırma yolunda yürüyoruz…

Yönetim Kurulu Başkanı

Osman Sert