ANTGİAD ” ANTALYA GENÇ İŞİSANLARI DERNEĞİ” (bundan böyle birlikte “Dernek” olarak anılacaktır),  “https://www.antgiad.org.tr” adresli web sitemiz  ile ilgili ağ üzerindeki kişisel bilgilerin korunması hakkındaki gizlilik politikası ile doğrudan bağlantılı olan endişelerini paylaşmaktadır. Bu gizlilik politikası (“Politika”) dernek tarafından kurulmuş olan ve Sitemiz aracılığı ile topladığımız bilgilerin gizliliği ile ilgili olarak yaptığımız çalışmaları açıklamaktadır.

Antgiad.org.tr’de kişisel verilerinize ilişkin onay vermemeniz durumunda, dernek sitesinin tüm alanlarına erişemeyecek ve  bir takım haklardan sistemin olağan akışından kaynaklanan sebeplerle faydalanamayacak olduğunuzu bildiririz. Sitemizi kullanmaya başlamadan önce bu gizlilik politikasını okumanızı öneririz. Siteyi kullanarak bu politikanın madde ve koşullarını kabul etmiş sayılacaksınız.

Kişisel Verilerinizle İlgili Haklarınız

İşlenen kişisel verilerinizin neler olduğunu, işleme amacı doğrultusunda kullanılıp kullanılmadığını, yurt içi veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri öğrenmek, eksik veya yanlış işlenen kişisel verileriniz söz konusu ise veya işlenen kişisel verilerinizde herhangi bir değişiklik olması durumunda bu verilerinizi değiştirmek, güncellemek ve/veya silmek, bu durumun kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini talep etmek amacıyla, veri sorumlusu olan biz derneğe ulaşabilirsiniz. 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu madde 11 uyarınca sahip olduğunuz diğer haklar saklıdır.

Kişisel Veri Saklama Süresi

İlgili mevzuatlar ( 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu, 6563 Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun, 5651 İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi Ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun ve 5253 Dernekler Kanunu ve diğer tüm sair kanunlar gereğince, belirtilen süreler ve Veri Saklama& imha politikamızda belirtilen süre ile sınırlı olarak saklanmaktadır.  Süre geçtikten sonra kişisel verileriniz derneğimiz tarafından veya talebiniz üzerine silinir, yok edilir veya anonim hale getirilir.

Resmi Makamlarla Kişisel Veri Paylaşımı

Antgiad websitesini  her  ziyaretinize veya üyeliğe ilişkin kişisel verilerinizi ve gezinme bilgileriniz gibi trafik bilgilerinizi; güvenliğiniz ve  “https://www.antgiad.org.tr”  yasalar karşısındaki yükümlülüğünü ifa etmesi amacıyla (suçla mücadele ve devlet ve kamu güvenliğinin tehdidi benzeri ve fakat bununla sınırlı olmamak üzere  “https://www.antgiad.org.tr’un yasal veya idari olarak bildirim veya bilgi verme yükümlülüğünün mevcut olduğu durumlarda) yasal olarak bu bilgileri talep etmeye yetkili olan kamu kurum ve kuruluşları ile paylaşabilecektir.

Uygulanacak Hukuk, Yetkili Mahkeme ve İcra Daireleri

İşbu Gizlilik Politikası  Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına tabidir. Gizlilik  Politikası’nın uygulanmasından doğabilecek her türlü uyuşmazlığın çözümünde Antalya Mahkeme ve İcra Daireleri yetkilidir.”